• Registered
  • Platinum

วิธีการสั่งซื้อ

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

1. สั่งซื้อทางอีเมล gadgetmashow@hotmail.com
ระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน

2. สั่งซื้อทางโทรศัพท์ 082-9755-777 เหลียง หรือ 084-1077399 เมย์ แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

3. สั่งซื้อทาง fanpage http://www.facebook.com/GadGetMaShow  โพสรายละเอียด รหัสสินค้าที่ต้องการหน้า wall หรือส่งเข้า inbox ร้าน

4. ลูกค้าที่สั่งซื้อแล้วรอตอบกลับทางช่องทางที่สั่งซื้อก่อนค่อยโอนเงินนะคะ หากไม่ได้โอนค่าขนส่งมาต้องโอนเพิ่มค่ะ หรือบางครั้งสินค้าอาจหมด ทางร้านจะโอนเงินคืนให้ แต่ถ้ามีค่าธรรมเนียมการโอนจะขอหักเนื่องจากไม่ใช่ความผิดทางร้านค่ะ เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งโอนด้วยค่ะ (ชื่อธนาคาร เวลา จำนวน)

5. หลังจากตอบกลับ จะจองสินค้าให้ก่อน 1 วัน หากไม่มีการติดต่อชำระเงิน จะยกเลิกการจองอัตโนมัตินะคะ หากต้องการโอนหลังจากนั้นให้สอบถามเข้ามาใหม่ก่อนจะโอน

กรณีสินค้าเหลือชิ้นสุดท้ายขอสงวนให้ลูกค้าที่ชำระเงินเข้ามาก่อนนะคะ
ยกเลิกการสั่งซื้อและแจ้งโอนทางเว็บบอร์ดค่ะ เนื่องจากไม่มีแจ้งเตือนทำให้เกิดความล่าช้าได้

**หากสั่งซื้อแล้วเกิน 12 ชั่วโมงยังไม่มีการตอบรับ โทรแจ้งได้ค่ะ


ติดต่อสอบถาม

082-9755-777 เหลียง
084-1077399 เมย์
gadgetmashow@hotmail.com

http://www.facebook.com/GadGetMaShow